• Tiền hoàn lại sẽ được khấu trừ các chi phí thanh toán ngân hàng hoặc thanh toán quốc tế.
  • Thời gian hoàn tiền là 7 ngày sau khi đơn hàng đến tay người dùng.